PISTA DEPORTIVA C.E.I.P. DE TARRIO EN CULLEREDO, A CORUÑA